U-EDGE - Podepření dořezů dlažby na obvodu terasy - U-TABS mezerníky

U-TABS mezerníky pro U-EDGE podpěru dořezů dlažby

Cena: 5 Kč/ks bez DPH

Výrobce: Buzon Pedestal International

U-TABS mezerníky pro rektifikační terče BUZON se používají do U-EDGE podpěry pro dořezy dlažby a vytvářejí pravidelné a přesné mezery mezi dlažbou a stabilní umístění dořezů.

Velikosti (určující velikost mezery):
- 2 mm
- 3 mm
- 4.5 mm

Výška mezerníků: 17 mm

X