Ochrana osobních údajů

Níže uvedený text popisuje

 • způsob použití a zpracování osobních údajů, které jste nám dobrovolně poskytl/a vyplněním formuláře na našich webových stránkách, zasláním poptávky nebo osobně.
 • způsob, jak nás můžete kontaktovat v případě dotazů ohledně osobních údajů nebo žádosti o jejich vymazání z naší databáze

Správce a zpracovatel osobních údajů

Společnost: FASÁDY & TERASY s.r.o.
Spisová značka: C 221246 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Klínec č.p. 236, 252 10 Klínec
IČ: 02587599
E-mail: info@fasadyaterasy.cz

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec Správce.

Uchovávané osobní údaje

Shromažďujeme a zpracováváme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek nebo realizace nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se o:

 • Jméno a příjmení, popř. název firmy
 • Dodací adresu
 • Fakturační adresu
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • IP adresu uživatele

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a jsou nutné pro obchodní komunikaci, zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení Správce, jako jsou:

 • zaslání obchodní nabídky v návaznosti na poptávku zadanou na našich webových stránkách
 • komunikace spojená s realizací dodávky služby či zboží / smluvní plnění
 • informování o produktových novinkách, akcích a slevách v rámci newsletteru

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 3 let.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Osobní údaje získané aplikacemi třetích stran, Cookies

Název službyDataÚčelTyp souhlasu
Google Analytics Cookies,
Anonymní údaje o používání webu.
Analýza anonymních dat. Není nutný souhlas.

Přes výše uvedené aplikace třetích stran shromažďujeme pouze informace o vašem počítači, které jsou anonymní a nemohou vás tedy identifikovat jako osobu. Tato data jsou využívána pouze pro statistické účely a analýzu.

Jako naprostá většina webových stránek používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou také zcela anonymní. Pro sledování Cookies využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze až po udělení souhlasu uživatelem webových stránek při jeho první návštěvě.

Osobní údaje jsou zcela důvěrné

Veškeré uvedené údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a nařízením 2016/679. Budou využity pouze pro výše zmíněné účely firmy FASÁDY & TERASY s.r.o. a v žádném případě nebudou zveřejněny nebo poskytnuty dál třetí osobě.

Právo na zpětvzetí souhlasu s poskytnutím osobních údajů

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný a dobrovolný souhlas.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, 
 • požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.

Pro tyto účely slouží následující kontakty:

E-mail: info@fasadyaterasy.cz

Poštovní adresa: FASÁDY & TERASY s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 – Kunratice.

U newsletteru je k dispozici navíc možnost odhlášení.

Obecná ustanovení

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)