Jak na montáž wpc terasy na štěrkový podklad

Pokud se chystáte na montáž wpc terasy svépomocí, jistě vám přijde vhod náš nový návod, který se zabývá pokládkou wpc terasy z plných wpc desek na štěrkový podklad. Tentokrát jsme se zaměřili na wpc desky na terasy s plným profilem (tedy wpc desky, které nemají dutiny) a jejich montáž na zhutnělý štěrk.

Co potřebujeme pro montáž wpc terasy?

Materiál pro stavbu wpc terasy

  • wpc desky na terasy
  • wpc podkladní hranoly
  • Klipy (spojky) + vruty
  • Startovací klipy (spojky)
  • Okrajová lišta

Nářadí pro stavbu wpc terasy

  • Elektrická vrtačka
  • AKU šroubovák
  • Pila na příčný řez
  • Kladivo

POZOR: Elektrická vrtačka je na vrtání otvorů na vruty v konstrukčních hranolech wpc terasy, v krytině a bočních krytech nevyhnutelná. Proto se nedoporučuje provádět montáž wpc terasy v dešti. Otvory musí být menší než průměr použitého vrutu. Na šroubování nerezových vrutů se osvědčil AKU šroubovák.

Celá wpc terasa musí být konstruována, jako provětrávaná, aby se předešlo vzniku hub a plísní. Tedy wpc prkna upevněna na dostatečně vysokých hranolech a okraje wpc terasy nezakrývat !

Kolik lidí je potřeba pro kvalitní montáž wpc terasy?

Montáž wpc terasy doporučujeme provádět ve třech lidech. První dva montážníci pokládají wpc prkna, každý z nich je na jednom konci wpc prkna a hlídá si polohu prken v nerezovém klipu. Třetí montážník wpc prkna řeže a podává a je ostatním montážníkům k dispozici. Pevné dotažení wpc prken co nejvíce k sobě je důležité proto, aby se v nerezovém klipu vytvořilo předpětí, které zajišťuje pevnost uchycení wpc terasy.

Postup montáže wpc terasy na štěrkový podklad

Příprava podkladu pro wpc terasu

Zajistěte, aby byl štěrkový podklad pro wpc terasu zhutněn a aby byl dostatečně vysoký tj. alespoň 20 cm. Sklon 1,5 % zabezpečí správný odvod vody z povrchu wpc terasy.

Konstrukce podkladního roštu z wpc hranolů

Rošt z konstrukčních hranolů pro wpc terasuKonstrukční hranoly z wpc doporučujeme umístit na štěrkový podklad tak, aby byly rovnoběžně se směrem odtoku. Osová vzdálenost mezi podkladními hranoly by měla činit maximálně 33 cm. Při napojování konstrukčních hranolů ponechte mezeru 2-3 mm mezi hranoly kvůli jejich možnému rozpínání. Od konce wpc hranolu ke stěně nebo jinému pevnému dílu nechejte mezeru cca 10 mm.

Na koncích wpc terasy (čelech hranolů) připevněte kolmo další hranol, který zamezí zvedání konců hranolů a může sloužit i pro případné upevnění okrajové lišty.

Montáž první wpc desky na terasu

První wpc desku připevněte na podkladní hranol startovacím nerezovým klipem. V případě, že se wpc terasová prkna umísťují ke stěně nebo jinému pevnému dílu, ponechte mezi wpc deskami a stěnou nebo jiným pevným dílem mezeru nejméně 1 cm, v závislosti na délce wpc prken.

Montáž následujících wpc prken

Ostatní wpc desky připevněte pomocí plastových spojek nebo nerezových klipů a nerezových vrutů. Na styku dvou wpc terasových prken musí být dva podkladové hranoly namísto jednoho (každý konec wpc desky má mít jako oporu jeden konstrukční hranol). Na každém konci wpc prken budou instalovány klipy. Mezi konci dvou wpc desek nechte dilatační mezeru alespoň 4 mm (na rozpínání).

Montáž poslední wpc desky

Poslední wpc desku na terasu připevněte na podkladní hranol nerezovým vrutem.

Lišta okolo wpc terasy

Kolem nainstalované wpc terasy – pokud jsou podkladní hranoly vidět - můžete pomocí nerezových vrutů namontovat okrajovou hliníkovou lištu. Lišta je v barvě wpc prken. Otvory se předvrtávají.

Zde si můžete stáhnout celý návod na montáž wpc terasy na štěrkový podklad včetně základních informací ke kompozitním terasovým wpc prknům.

Ilustrační foto wpc terasy Silvadec