Jak na montáž wpc terasy na štěrkový podklad a s pomocí rektifikačních terčů?

Pokud se chystáte na montáž wpc terasy svépomocí, jistě vám přijde vhod náš nový návod, který se zabývá pokládkou wpc terasy z plných wpc desek na štěrkový podklad, případně na rektifikační terče Buzon. Tentokrát jsme se zaměřili na wpc desky na terasy s plným profilem (tedy wpc desky, které nemají dutiny) a jejich montáž na zhutnělý štěrk.

Nejdříve se zaměříme na řešení pokládky dřevoplastové terasy přímo do štěrkového lože.

Co potřebujeme pro montáž dřevoplastové terasy na štěrkový podklad?

Materiál pro stavbu wpc terasy

  • wpc desky na terasy
  • wpc podkladní hranoly
  • Klipy (spojky) + vruty
  • Startovací klipy (spojky)
  • Okrajová lišta

Nářadí pro stavbu wpc terasy

  • Elektrická vrtačka
  • AKU šroubovák
  • Pila na příčný řez
  • Kladivo

POZOR: Elektrická vrtačka je na vrtání otvorů na vruty v konstrukčních hranolech wpc terasy, v krytině a bočních krytech nevyhnutelná. Proto se nedoporučuje provádět montáž wpc terasy v dešti. Otvory musí být menší než průměr použitého vrutu. Na šroubování nerezových vrutů se osvědčil AKU šroubovák.

Celá wpc terasa musí být konstruována, jako provětrávaná, aby se předešlo vzniku hub a plísní. Tedy wpc prkna upevněna na dostatečně vysokých hranolech a okraje wpc terasy nezakrývat !

Kolik lidí je potřeba pro kvalitní montáž wpc terasy do štěrkového lože?

Montáž wpc terasy doporučujeme provádět ve třech lidech. První dva montážníci pokládají wpc prkna, každý z nich je na jednom konci wpc prkna a hlídá si polohu prken v nerezovém klipu. Třetí montážník wpc prkna řeže a podává a je ostatním montážníkům k dispozici. Pevné dotažení wpc prken co nejvíce k sobě je důležité proto, aby se v nerezovém klipu vytvořilo předpětí, které zajišťuje pevnost uchycení wpc terasy.

Postup montáže wpc terasy na štěrkový podklad

Příprava podkladu pro wpc terasu

Zajistěte, aby byl štěrkový podklad pro wpc terasu zhutněn a aby byl dostatečně vysoký tj. alespoň 20 cm. Sklon 1,5 % zabezpečí správný odvod vody z povrchu wpc terasy.

Konstrukce podkladního roštu z wpc hranolů

Rošt z konstrukčních hranolů pro wpc terasuKonstrukční hranoly z wpc doporučujeme umístit na štěrkový podklad tak, aby byly rovnoběžně se směrem odtoku. Osová vzdálenost mezi podkladními hranoly by měla činit maximálně 33 cm. Při napojování konstrukčních hranolů ponechte mezeru 2-3 mm mezi hranoly kvůli jejich možnému rozpínání. Od konce wpc hranolu ke stěně nebo jinému pevnému dílu nechejte mezeru cca 10 mm.

Na koncích wpc terasy (čelech hranolů) připevněte kolmo další hranol, který zamezí zvedání konců hranolů a může sloužit i pro případné upevnění okrajové lišty.

Montáž první wpc desky na terasu

První wpc desku připevněte na podkladní hranol startovacím nerezovým klipem. V případě, že se wpc terasová prkna umísťují ke stěně nebo jinému pevnému dílu, ponechte mezi wpc deskami a stěnou nebo jiným pevným dílem mezeru nejméně 1 cm, v závislosti na délce wpc prken.

Montáž následujících wpc prken

Ostatní wpc desky připevněte pomocí plastových spojek nebo nerezových klipů a nerezových vrutů. Na styku dvou wpc terasových prken musí být dva podkladové hranoly namísto jednoho (každý konec wpc desky má mít jako oporu jeden konstrukční hranol). Na každém konci wpc prken budou instalovány klipy. Mezi konci dvou wpc desek nechte dilatační mezeru alespoň 4 mm (na rozpínání).

Montáž poslední wpc desky

Poslední wpc desku na terasu připevněte na podkladní hranol nerezovým vrutem.

Lišta okolo wpc terasy

Kolem nainstalované wpc terasy – pokud jsou podkladní hranoly vidět - můžete pomocí nerezových vrutů namontovat okrajovou hliníkovou lištu. Lišta je v barvě wpc prken. Otvory se předvrtávají.

Zde si můžete stáhnout celý návod na montáž wpc terasy na štěrkový podklad včetně základních informací ke kompozitním terasovým wpc prknům.

Usnadněte si stavbu WPC terasy použitím rektifikačních terčů BUZON

Při montáži wpc terasy nebo terasy dřevěné se vždy nejprve řeší podklad pod terasou a s tím spojené ukotvení a usazení podkladního roštu. Často řešíme problémy týkající se nerovného nebo nejednotně vysokého podkladu. V těchto a dalších případech vám montáž terasy výrazně usnadní rektifikační terče BUZON.

Výhody montáže dřevoplastové terasy na rektifikační terče BUZON

Rektifikační terče BUZON jsou výškově nastavitelné podstavce pod terasy a dlažbu, pomocí kterých vyrovnáte výškové rozdíly v podkladu terasy od 11 mm až po více než 1 metr. Můžete pomocí nich i upravit sklon terasy, a to až o 10 stupňů. Pomáhají také k lepšímu provětrávání venkovní terasy. 

Jaké hlavní výhody montáž terasy na terče BUZON přináší? 

Vyrovnání výškových rozdílů v podkladu

Pokud povrch pod terasou není výškově jednotný, zvolte výškově nastavitelné terče BUZON pro podepření pokladního roštu nebo dlažby. Rektifikační terče BUZON jsou výškově nastavitelné milimetr po milimetru, a to od 11 mm až po více než 1 metr. Můžete s nimi tedy kompenzovat i velmi malé nerovnosti v podkladu až po velké výškové rozdíly.

Úprava sklonu terasy

Rektifikační terče BUZON pomocí svých sklonových korektorů umožňují korekci sklonu podkladu až o 10%. Pokud je naopak podklad zcela vodorovný, můžete velmi snadno plochu mírně spádovat směrem od budovy, aby byl zajištěn přirozený odtok vody z terasy.

Skvělé provětrávání terasy

Montáž terasy na terče BUZON umožní výborné provětrání terasy a tím prodlužuje její životnost. To je důležité zejména u dřevěných teras a wpc teras.

Prostor pro vedení potrubí a kabelů pod terasou

Pokládka terasy na terče BUZON umožňuje vytvoření dostatečného prostoru pod pochozí plochou, kde můžete vést a skrýt veškeré potřebné instalace – vodní potrubí, elektrické rozvody a kabely. (více viz článek Pokládka dlažby na terče Buzon - ideální řešení pro vedení potrubí a kabelů)

  

Jak na montáž wpc terasy na terče BUZON?

Pro uchycení podkladního roštu wpc terasy se na hlavu rektifikačního terče používají držáky hranolů. Zpravidla je plně dostačující jednostranný „L“ držák hranolů PB-CLIP-KIT-5 (ukotvení hranolu střídavě jednou z pravé a příště z levé strany atd.). Pro podkladní hranoly velkých rozměrů (např. 90x90) je pak vhodný nastavitelný držák roštu BC-BATTEN-KIT.

Použití držáku hranolu PB-CLIP-KIT-5

Při montáži wpc terasy na terče BUZON je třeba dodržet tyto základní vzdálenosti:

1) Vzdálenost středů podkladních hranolů wpc terasy by měla činit max. 30 – 35 cm.

2) Rektifikační terče by měly podpírat hranol každých 60 – 100 cm a to v závislosti na materiálu, ze kterého je podkladní hranol vyroben:
  - dřevěný pokladní hranol – terče po 70 cm
  - wpc podkladní hranol – terče po 60 cm
  - hliníkový podkladní hranol – terče i po 100 cm

Při výběru materiálu a při montáži wpc terasy je nutné brát v úvahu také účel, ke kterému bude terasa používána a co vše bude na wpc terase instalováno.

Výše uvedené parametry jsou uváděny pro běžné zatěžovanou soukromou wpc terasu, která bude sloužit k posezení na zahradním nábytku, běžnému grilování apod. Pokud chcete na wpc terasu umístit např. venkovní vířivku nebo bude terasa jinak výrazněji zatížena, je potřeba podkladní hranoly i terče umístit hustěji, v menších rozestupech (tedy výše uvedené vzdálenosti zmenšit).

Tam, kde čelo či bok wpc terasy nenavazuje na stěnu, použijeme pro zakrytí terčů BUZON wpc okrajovou lištu.

Montáž wpc terasy na rektifikační terče BUZON vám vyřeší mnohé problémy spojené s přípravou podkladu pod terasu. Montáž terasy je přesná na milimetr a zajistí vám dokonalé provětrání a odizolování wpc terasy od podkladu.

 

Rektifikační terče BUZON můžete využít jak pro montáž dřevěné terasy, tak pro pokládku wpc terasy či dlažby.

Ilustrační foto wpc terasy Silvadec