Až za vámi pojedeme, hned nás poznáte

Pro ještě lepší služby pro vás, naše zákazníky, jsme pro rozvoz zboží pořídili novou dodávku Ford Transit.

Poznáte ji už z dálky ;-) Mimo loga je doslova vyzdobena ukázkami našich hlavních produktů.

nová dodávka Fasády&Terasy s.r.o. - levá strana s ukázkou fasády Pravá strana dodávky s ukázkou dřevěných teras Softline Zadní dveře představující rektifikační terče Buzon Přední část dodávky zdobí naše nové logo Chystáme dodávku dřevěné fasády Techniclic pro zákazníka Jedna zásilka Buzon terčů, včetně nového modelu PB-0-S18 - nejnižšího nastavitelného terče na našem trhu Do naší nové dodávky se toho vejde hodně ;-)